Biogazownia a biometanownia – czym się od siebie różnią?

W Polsce występuje bardzo duży potencjał biogazu i biometanu. Tego typu instalacje z powodzeniem mogłyby zastąpić w sieciach część gazu ziemnego. Warto wiedzieć czym one się od siebie różnią i jakie korzyści dają. 

Biogazownie – czym są?

Biogazownie to zespoły urządzeń, które produkują energię cieplną, elektryczną oraz nawozy ekologiczne. Sam biogaz powstaje w trakcie procesu beztlenowej fermentacji różnych substancji lub odpadów metanem. 

Poszczególne substancje organiczne rozkładają się dzięki obecności bakterii metanowych, co jest wielofazowym procesem.

  1. Pierwszy etap to hydroliza, w trakcie której dochodzi do rozkładu organicznych polimerów na związki o stosunkowo prostej budowie.
  2. Drugi etap procesu to acidogeneza, która polega na wytwarzaniu kwasów karboksylowych z produktów hydrolizy.
  3. Kiedy to dojdzie do skutku rozpoczyna się acetogeneza, czy faza w trakcie której powstaje octan.
  4. Czwarty etap to metanogeneza, czyli innymi słowy wytwarzanie metanu przez specjalne metanogeny z octanu lub poprzez redukcje dwutlenku węgla przy pomocy wodoru. 
Czytaj dalej…
Wpis w kategorii biogaz. Oznaczony hasłami .

Mała komercyjna przydomowa biogazownia (wcale niedroga)

Biogaz leży w obszarze moich zainteresowań, bo jest jednym z odnawialnych źródeł energii, jakie pomogłyby Polsce w minimalizacji emisji gazów cieplarnianych i energetycznej transformacji. Sieć lokalnych biogazowni mogłaby produkować energię elektryczną do sieci a jednocześnie ciepło dla małych zakładów przemysłowych, choćby z sektora spożywczego (np. mleczarni). Biogaz można też używać do napędzania pojazdów (np. śmieciarek lub autobusów), ale także wprowadzać do sieci gazowej jako sztuczny gaz ziemny.

Tymczasem do jego wytworzenia wcale nie potrzeba jakiejś wyrafinowanej aparatury, co pokazałem już ponad 10 lat temu w artykule o dwóch świetnych książkach o biogazie.

Dla osób, które jednak nie mają ochoty budować takich instalacji samodzielnie, dostępne jest komercyjnie rozwiązanie małej domowej biogazowni. I to wcale niedrogie!

Czytaj dalej…

Biogaz

Najczęściej pod pojęciem biogazu rozumiemy palny gaz, który powstaje w procesie beztlenowego (anaerobowego) rozkładu biomasy, czyli biodegradowalnych substancji. W naturze wytwarza się samoczynnie między innymi na bagnach. Z perspektywy człowieka biogaz jest ekologicznym paliwem, które może przynajmniej częściowo zastąpić gaz ziemny albo służyć do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Instalacje służące do produkcji biogazu noszą nazwę biogazowni.

Proces wytwarzania tego paliwa pozwala zagospodarować szereg uciążliwych odpadów (ścieki, gnojowica, biodegradowalne odpady komunalne, odpady z przemysłu rolno-spożywczego). Ich składowanie na wysypiskach powoduje bowiem powstawanie tzw. gazu wysypiskowego (składowiskowego), którego odzyskanie jest dużo trudniejsze (choć też technicznie możliwe — w Polsce już funkcjonują tego typu instalacje).

Czytaj dalej…

Energia elektryczna czy SNG z biogazu? Co się bardziej opłaca?

Przygotowując ostatnio artykuł do dwumiesięcznika GlobEnergia zacząłem się zastanawiać nad tym, czemu nie wykorzystuje się jeszcze biogazu jako zastępczego gazu ziemnego. I doszedłem do wniosku, że może to mieć coś wspólnego ze efektywnością ekonomiczną, czyli po prostu z punktu widzenia zarobionych złotówek się nie opłaca.

Postanowiłem zatem to sprawdzić… Czytaj dalej…

Czy Sosnowiec nie zmarnuje śmieci?

Pod tytułem „Sosnowiec nie zmarnuje śmieci” w katowickim serwisie gazeta.pl opublikowano artykuł o uruchomieniu nowego składowiska odpadów. Składowiska nowoczesnego, stworzonego ze szczególną (w porównaniu do wcześniejszych) dbałością o środowisko, a także przygotowanego od razu do odzyskiwania gazu wysypiskowego.

I właśnie ten odzysk gazu wysypiskowego (składowiskowego, biogazu) miałby być wystarczającym, by twierdzić, że śmieci nie będą się marnować? Ja nie jestem przekonany. Ale zanim przedstawię swoje zdanie, kilka słów na temat samej inwestycji. Czytaj dalej…