Metan

Metan, któremu poświęcony jest niniejszy artykuł, to najprostszy węglowodór nasycony (alkan). Jego wzór sumaryczny (wzór chemiczny) to CH4 – cząsteczka metanu składa się z jednego atomu węgla i czterech atomów wodoru.

Znamy go jako bezwonny, lżejszy od powietrza, bezbarwny gaz (taką formę ma w temperaturze pokojowej), który doskonale się pali, oddając przy tym mnóstwo energii. Pali się ładnym, błękitnym płomieniem.

Dość powszechnie występuje w przyrodzie. Jest podstawowym składnikiem gazu ziemnego, który może go zawierać nawet ponad 95% (w przypadku gazu ziemnego tzw. wysokometanowego). Powstaje w wyniku beztlenowego rozkładu biomasy przez bakterie (fermentacja metanowa). Ponieważ ten proces występuje m.in. na bagnach, metan znany jest również jako gaz błotny. Ponieważ wydziela się często w kopalniach węgla kamiennego, niekiedy określa się go mianem gazu kopalnianego. Kilka procent metanu znajdziemy też w gazie drzewnym.

Czytaj dalej…

Po co i jak przeliczać m3 gazu na kWh?

Przez wiele lat na rachunkach za gaz ziemny, podawano liczbę zużytych metrów sześciennych tego paliwa, według wskazań licznika gazu. Kilka lat temu pojawił się pomył, by podawać liczbę kilowatogodzin dostarczonych pod postacią gazu. Czemu? I jak przeliczać m3 na kWh energii w paliwie?

W dużym skrócie, by nie marnować Waszego czasu:

przelicznik m3 gazu na kWh wynosi 9,556 kWh/m3 
(w przybliżeniu 1 m3 gazu = 10 kWh energii w paliwie
czyli 1 kWh energii = 0,1 m3 gazu)

Mogę tylko zgadywać, jaka była intencja wprowadzenia takich zmian. Ale wydaje mi się, że mam spore szanse, by trafić. Zacznijmy właśnie od tego tematu. Czytaj dalej…

Jak się uniezależnić od ropy i gazu z Rosji?

Dziś chciałbym odpowiedzieć na tytułowe pytanie, ale z perspektywy pojedynczego gospodarstwa domowego. Nie interesują mnie dywagacje nad wyższością wydobycia gazu łupkowego nad budową gazoportu i inne zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym całego kraju. Chodzi mi tylko o to, jak uniezależnić swoją rodzinę od ropy i gazu z Rosji.

Problem polega na tym, że jesteśmy dość mocno uzależnieni w codziennym życiu od tych dwóch surowców energetycznych. Z ropy otrzymujemy paliwa, które spalamy w samochodach. Gaz ziemny zaś jest bardzo popularnym paliwem do ogrzewania domów, przygotowywania ciepłej wody użytkowej, oraz gotowania posiłków.

Dlatego wpadłem na pomysł napisania artykułu, który opisze działania osiągalne na poziomie pojedynczej, statystycznej polskiej rodziny.
Czytaj dalej…

Gaz ziemny

Gaz ziemny jest najbardziej rozpowszechnionym gazowym paliwem kopalnym. Jest wygodny w użyciu, łatwy w przesyle i nieźle się spala. Nic dziwnego, że jest wykorzystywany nie tylko do ogrzewania, napędzania samochodów, ale także do syntezy chemicznej czy ogrzewania urządzeń przemysłowych (pieców do wypału ceramiki, kotłów grzewczych, itd.).

Niniejszy artykuł stanowi zaktualizowaną wersję wpisu.

Podstawowym składnikiem gazu ziemnego jest metan, najprostszy węglowodór (CH4). Dokładna jego zawartość jest zmienna i mocno zależy od złoża, z którego prowadzone jest wydobycie. Przykładowo, w Polsce mamy do czynienia z tzw. gazem ziemnym wysokometanowym i gazem ziemnym zaazotowanym. O nich będzie więcej nieco niżej, w głębi artykułu. Czytaj dalej…

Rosną polskie zapasy gazu ziemnego

Wprawdzie w Polsce wydobywamy gaz ziemny, to jednak sporą część jego krajowego zużycia mamy z zagranicy. Niestety, głównie zza tej wschodniej.

Dopóki nie wybudujemy sobie gazociągów pozwalających na kupowanie gazu w Niemczech (choćby i tego, który trafi tam Gazociągiem Północnym po dnie Bałtyku), dopóty będziemy uzależnieni od kaprysów Rosjan, który zawsze mogą zakręcić kurek z gazem. Nam, Ukrainie i Białorusi — mogą, ale Niemcom tego raczej nie zrobią. Czytaj dalej…