Biogazownia a biometanownia – czym się od siebie różnią?

W Polsce występuje bardzo duży potencjał biogazu i biometanu. Tego typu instalacje z powodzeniem mogłyby zastąpić w sieciach część gazu ziemnego. Warto wiedzieć czym one się od siebie różnią i jakie korzyści dają. 

Biogazownie – czym są?

Biogazownie to zespoły urządzeń, które produkują energię cieplną, elektryczną oraz nawozy ekologiczne. Sam biogaz powstaje w trakcie procesu beztlenowej fermentacji różnych substancji lub odpadów metanem. 

Poszczególne substancje organiczne rozkładają się dzięki obecności bakterii metanowych, co jest wielofazowym procesem.

 1. Pierwszy etap to hydroliza, w trakcie której dochodzi do rozkładu organicznych polimerów na związki o stosunkowo prostej budowie.
 2. Drugi etap procesu to acidogeneza, która polega na wytwarzaniu kwasów karboksylowych z produktów hydrolizy.
 3. Kiedy to dojdzie do skutku rozpoczyna się acetogeneza, czy faza w trakcie której powstaje octan.
 4. Czwarty etap to metanogeneza, czyli innymi słowy wytwarzanie metanu przez specjalne metanogeny z octanu lub poprzez redukcje dwutlenku węgla przy pomocy wodoru. 

Warto zaznaczyć, że trzy początkowe etapy trwają raptem kilkanaście minut, natomiast bakterie metanogenne generują się od kilkudziesięciu do kilkuset godzin. 

Z czego składa się biogaz?

Podstawowy składnik biogazu to metan. Stanowi on zdecydowaną większość całej mieszanki. Zawartość metanu to decydujący czynnik, który bezpośrednio wpływa na możliwość zastosowania biogazu do poszczególnych celów, zwłaszcza energetycznych. 

Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Kolejnym ważnym składnikiem jest dwutlenek węgla, ponadto w biogazie znajdują się śladowe ilości:

 • siarkowodoru,
 • wodoru,
 • tlenku węgla,
 • azotu oraz tlenu. 

Co można wykorzystać w biogazowni?

W biogazowni można wykorzystać różnego rodzaju substytuty jak np. zboża, trawy, różnego typu osady, serwatka, kiszonki, ścieki, gnojownica i wiele innych. 

Najbardziej popularnym rodzajem jest kiszonka z kukurydzy, traw i odpadów ściekowych. Jeśli przerabia się różnego typu substraty, można uzyskać lepsze parametry podczas procesu obróbki i zwiększyć bezpieczeństwo. 

Warto zaznaczyć, że w bardzo dużych biogazowniach stosuje się wspólną fermentację mieszanin odpadów przemysłowych oraz odchodów zwierzęcych. Bardzo ważne jest to, aby dobrać odpowiednią kompozycję mieszanin już na etapie projektu, aby osiągnąć najlepszy efekt. W tym celu ważne jest także przeprowadzanie systematycznych badań w laboratorium. 

Z jakich elementów składa się biogazowania?

Każda biogazownia składa się z kilku najważniejszych elementów takich jak:

 • układ podawania biomasy,
 • zbiornik do magazynowania,
 • komora fermentacyjna,
 • zbiornik biogazu,
 • agregat prądotwóczy lub kogeneracyjny. 

W biogazowniach bardzo często wykorzystywane są też folie kiszonkarskie takie jak folia do kiszonki BÖCK Blue 9.

Czym jest biometanownia?

Obok biogazowni warto także wspomnieć o biometanowniach, czyli instalacjach, które wykorzystują biogaz. Kluczową kwestią dla biometanu jest wartość cieplna w trakcie procesu spalania. Cały proces wytwarzania biometanu rozpoczyna się, kiedy wytworzony jest biogaz. Następnie ma miejsce jego dokładne oczyszczenie i usunięcie z niego wody poprzez działanie temperaturą lub ciśnieniem. 

Warto zaznaczyć, że na początku usuwa się także siarkowodór, który może doprowadzić do zniszczenia instalacji. Kolejnym etapem jest uzdatnianie biogazu do postaci biometanu. W tym celu stosuje się różne metody:

 • separacje kriogeniczną, 
 • adsorpcję zmiennociśnieniową, 
 • separacje membranową, 
 • absorpcję chemiczną, 
 • absorpcję fizyczną. 

Kiedy uda się usunąć cały dwutlenek węgla z biogazu otrzymuje się czysty biometan. Następnie gaz ten zostaje przekazany do sieci gazowej, gdzie przy wykorzystaniu odpowiednich sprzętów wytwarza się ciekły biometan lub gaz. 

Technologie biometanowe i biogazowe są ze sobą w pewien sposób powiązane. Jednak jak wspomniano wcześniej w pierwszej kolejności musi powstać biogaz, który następnie jest zamieniany w biometan. W Polsce instalacje tego typu stają się coraz bardziej popularne. Z czasem sam biometan może stać się stabilnym źródłem gazu w naszym kraju, co ma bardzo duże znaczenie zwłaszcza w dzisiejszych czasach. 

AGRO-TECH JUNOSZYN SP. Z O. O.
Junoszyn 1, 64-130 Rydzyna
tel: 735 983 686
https://agrotech-junoszyn.pl/

Wpis opublikowany w kategoriach biogaz i oznaczony hasłem .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *