Dwie świetne książki o biogazie

Nie pierwszy raz piszę tu o tym, jak zbudować przydomową biogazownię. Dziś będzie o dwóch świetnych książkach, które opisują takie instalacje i ich budowę.

Produkcja biogazu jest w mojej opinii świetnym sposobem na połączenie trzech pożytecznych procesów: utylizacji kłopotliwych biodegradowalnych odpadów, produkcji łatwego do wykorzystania paliwa oraz produkcji nawozu. Całość odbywa się w procesie fermentacji metanowej, w reaktorze zwanym biogazownią, do którego podaje się surowiec (skoszoną trawę, odpadki kuchenne, osady ściekowe). Pozostały po wyprodukowaniu biogazu osad jest świetnym nawozem. Dlatego moim zdaniem fermentacja metanowa jest lepszym sposobem na unieszkodliwianie kłopotliwych odpadów niż kompostowanie, które daje wyłącznie nawóz i ewentualnie ciepło.

Wielu ludzi sądzi, że produkcja biogazu jest trudna. Gdyby tak było, w Chinach nie byłoby kilku milionów pracujących prostych biogazowni. W naszych warunkach klimatycznych produkcja biogazu jest trudniejsza, ale nie zmienia to faktu, że daje się zrobić nawet w bardzo prostym urządzeniu.

Czytaj dalej…

Przydomowa biogazownia

Ministerstwo Gospodarki chce ruszyć z programem zakładającym uruchomienie rolniczych biogazowni w każdej gminie. Pomysł doskonały, bo biogaz to fantastyczna metoda na utylizację kłopotliwych odpadów rolniczych, komunalnych i osadów ściekowych. Ale dla takich osób jak ja to za mało — ja chcę mieć biogazownię na swoim podwórku! Bo dopiero przydomowa biogazownia ma naprawdę sens. Czytaj dalej…

Biogaz

Najczęściej mianem biogazu określa się palny gaz powstający w procesie beztlenowego (anaerobowego) rozkładu biomasy, czyli biodegradowalnych substancji. W naturze wytwarza się na bagnach, gospodarczo wykorzystuje się zaś gaz pochodzący ze składowisk odpadów (gaz wysypiskowy) oraz ten wytwarzany celowo w tzw. biogazowniach.

Produkcja biogazu pozwala na zagospodarowanie szeregu uciążliwych odpadów (ścieki, gnojowica, biodegradowalne odpady komunalne, odpady przemysłu rolno-spożywczego) i wytworzenie z nich dającego się łatwo zagospodarować paliwa gazowego. Biogaz powstaje samoczynnie w przypadku składowania takich odpadów, a ponieważ jest to gaz cieplarniany, korzystne jest jego wykorzystanie i spalenie do dwutlenku węgla (o niższym potencjale ocieplenia klimatu).

Podstawowym składnikiem biogazu jest metan CH4, którego w biogazie znajduje się 50-75%. Resztę stanowi dwutlenek węgla CO2 (zdecydowana większość) oraz inne składniki takie jak siarkowodór, wodór oraz tlenek węgla. Pod pewnymi względami można uznać biogaz za paliwo podobne do gazu ziemnego, choć o mniejszej wartości opałowej (rzędu 17-27 MJ/m3n.

Biogaz wytwarzany jest przez mikroby w procesie niezbyt fortunnie nazwanym fermentacją metanową. Zachodzi on w warunkach beztlenowych, obecność tlenu powoduje bowiem powstawanie kompostu i dwutlenku węgla.