Przydomowa biogazownia

Ministerstwo Gospodarki chce ruszyć z programem zakładającym uruchomienie rolniczych biogazowni w każdej gminie. Pomysł doskonały, bo biogaz to fantastyczna metoda na utylizację kłopotliwych odpadów rolniczych, komunalnych i osadów ściekowych. Ale dla takich osób jak ja to za mało — ja chcę mieć biogazownię na swoim podwórku! Bo dopiero przydomowa biogazownia ma naprawdę sens. Czytaj dalej…

Alternatywne paliwa silnikowe

Jeśli tekst jest według Ciebie ciekawy, wykop go!

W dzisiejszym artykule postaram się zrobić przegląd dostępnych na rynku i potencjalnie możliwych do wykorzystania alternatywnych paliw silnikowych. Warto wiedzieć, czym można zasilać nasze samochody, skoro ropa wciąż drożeje. I raczej ten trend się nie odwróci…

Czy te paliwa są tańsze? Niekiedy tak, ale nie zawsze. Czy są to biopaliwa? Niektóre z nich tak, inne są po prostu produkowane z innych surowców, niż ropa naftowa. Czy dają się bezpiecznie spalać w naszych silnikach? Właśnie… z tym jest chyba najgorzej.

Każde paliwo zostanie ocenione pod kątem czterech kryteriów:

  • czy dane paliwo jest biopaliwem,
  • czy jest alternatywne w stosunku do paliw ropopochodnych, czyli czy jest rozwiązaniem problemu drożejącej ropy,
  • jaki jest koszt instalacji, która umożliwia stosowanie tego paliwa,
  • jak dzisiejsze silniki sobie z nim radzą.

Dla czytelności artykułu i wygody czytelnika, stosować będę kolorowe oznaczenia: zielone (pozytywne), niebieskie (umiarkowane), czerwone (niekorzystne) i kolory pośrednie.

Czytaj dalej…

Biogaz

Najczęściej mianem biogazu określa się palny gaz powstający w procesie beztlenowego (anaerobowego) rozkładu biomasy, czyli biodegradowalnych substancji. W naturze wytwarza się na bagnach, gospodarczo wykorzystuje się zaś gaz pochodzący ze składowisk odpadów (gaz wysypiskowy) oraz ten wytwarzany celowo w tzw. biogazowniach.

Produkcja biogazu pozwala na zagospodarowanie szeregu uciążliwych odpadów (ścieki, gnojowica, biodegradowalne odpady komunalne, odpady przemysłu rolno-spożywczego) i wytworzenie z nich dającego się łatwo zagospodarować paliwa gazowego. Biogaz powstaje samoczynnie w przypadku składowania takich odpadów, a ponieważ jest to gaz cieplarniany, korzystne jest jego wykorzystanie i spalenie do dwutlenku węgla (o niższym potencjale ocieplenia klimatu).

Podstawowym składnikiem biogazu jest metan CH4, którego w biogazie znajduje się 50-75%. Resztę stanowi dwutlenek węgla CO2 (zdecydowana większość) oraz inne składniki takie jak siarkowodór, wodór oraz tlenek węgla. Pod pewnymi względami można uznać biogaz za paliwo podobne do gazu ziemnego, choć o mniejszej wartości opałowej (rzędu 17-27 MJ/m3n.

Biogaz wytwarzany jest przez mikroby w procesie niezbyt fortunnie nazwanym fermentacją metanową. Zachodzi on w warunkach beztlenowych, obecność tlenu powoduje bowiem powstawanie kompostu i dwutlenku węgla.

Biogas (encyklopedia)

Poniższy artykuł pochodzi z anglojęzycznej Wikipedii. Umieszczam go tutaj jako źródło, z którego korzystałem wielokrotnie, przy pisaniu innych tekstów tu w serwisie. Czytaj dalej…