Gaz drzewny

Gaz drzewny (ang. wood gas, niem. holzgas) powstaje w procesie zgazowania drewna. Jest to mieszanka palnych gazów: tlenku węgla, wodoru i metanu, a także niepalnych — azotu, dwutlenku węgla, pary wodnej. Skład gazu zależy od wielu czynników, między innymi od temperatury panującej w palenisku generatora gazu, wilgotności załadowanego paliwa i innych.

Zgazowywanie paliw stałych jest technologią liczącą ponad 200 lat. Na początku XIX w. używano tzw. gazu miejskiego do zasilania kuchenek gazowych, latarni ulicznych i do celów przemysłowych, zanim rozpowszechniło się użycie gazu ziemnego. Ówcześnie gaz miejski był wytwarzany z węgla, w miejskich gazowniach. Ogólnie — gaz powstały sztucznie ze zgazowania paliwa stałego nazywany jest gazem generatorowym.

Technologia ta polega na poddaniu paliwa stałego serii reakcji ter­mo­che­micz­nych, w wyniku czego wyprodukowany zostaje palny gaz. Zgazowaniem określa się właśnie ten cykl przemian, opisanych dokładniej w artykułach „Produkcja gazu drzewnego” i „Produkcja holzgazu w praktyce”. Proces ten odbywa się w urządzeniu zwanym gazogeneratorem.

Czytaj dalej…

Gaz miejski

Gaz miejski to jedna z handlowych nazw gazu generatorowego. Składa się z gazów palnych: wodoru, tlenku węgla, metanu, lotnych węglowodorów oraz pewnych ilości niepalnego dwutlenku węgla, azotu oraz pary wodnej (które ten gaz w pewnym sensie zanieczyszczają).

Gaz miejski produkowany jest w procesie odgazowania (pirolizy) lub zgazowania.

Pierwszy proces polega na uwolnieniu substancji lotnych z biomasy pod wpływem ciepła przy braku dostępu tlenu, w jego trakcie powstaje palny gaz oraz węgiel drzewny oraz smoła. Jako wsad do tego procesu używany był również węgiel — wtedy produktami były koks i gaz miejski. Wytworzony w procesie gaz był oczyszczany w skruberach i następnie wykorzystywany jako paliwo. Instalacje budowane były do produkcji koksu wysokiej jakości (wykorzystywanego np. w hutnictwie, odpadowy gaz nazywany jest również koksowniczym) lub gazu miejskiego. W zależności od tego nosiły nazwę koksowni bądź gazowni. Czytaj dalej…