5 argumentów za wykorzystywaniem energii słonecznej

W skali dużej elektrowni wykorzystywanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej lub ciepła jest trudne i kosztowne. W mniejszej skali, pojedynczego domu, czy pojedynczego urządzenia, zaczyna mieć większy sens.

W moim odczuciu jest co najmniej 5 dobrych powodów, by się nią zainteresować i wykorzystywać ją intensywniej.

Pod pojęciem energii słonecznej najczęściej rozumiemy energię docierającą do powierzchni ziemi pod postacią promieniowania najbliższej nam gwiazdy — Słońca. Część tego promieniowania widzimy pod postacią światła, część odczuwamy jako ciepło. Słońce jest potężnym źródłem energii, bowiem ilość docierająca do Ziemi w ciągu 1 dnia wystarczyłaby na zaspokojenie wszystkich potrzeb energetycznych ludzkości na przestrzeni roku! Czytaj dalej…

Ciepło ze słońca – przegląd metod wykorzystania

W dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić pokrótce przegląd metod wykorzystywania energii słonecznej do produkcji ciepła. Wielu ludziom to zagadnienie kojarzy się wyłącznie z kolektorami słonecznymi do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, ale możliwości jest znacznie, znacznie więcej.

Oczywiście o cieczowych kolektorach słonecznych też wspomnę. Nie jest to rozwiązanie, które polecam, ale to inna historia.

Mam nadzieję, że ten artykuł będzie inspiracją do dalszej lektury…

1. Cieczowe kolektory słoneczne

Zaczynam od kolektorów słonecznych w tradycyjnym, cieczowym wydaniu. Celowo nie piszę tu o kolektorach wodnych, bo zazwyczaj napełnia się je cieczą niezamarzającą. Czytaj dalej…

Mój pomysł na dom autonomiczny

Jeśli wszystko dobrze pójdzie, w tym roku powinniśmy z żoną ruszyć z budową domu. Domu, który w ciągu kilku kolejnych lat chciałbym możliwie zbliżyć do celu, jakim jest pełna energetyczna i wodno-ściekowa autonomia. Chciałbym mieć bowiem dom autonomiczny.

Postaram się w dzisiejszym wpisie wytłumaczyć Wam moją motywację i przedstawić mój pomysł na osiągnięcie tej domowej autonomii. Czytaj dalej…