Jak czytać charakterystykę energetyczną budynku?

Świadectwo energetyczne, a ściślej świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, powstało jako swoisty „paszport energetyczny”, czy „certyfikat energetyczny” określający jakość energetyczną budynku. Tak, jak na telewizorach i lodówkach mamy obrazek z kolorowymi literkami oznaczający klasę energetyczną sprzętu, tak dla budynków mamy dłuższy dokument z kolorowym „suwaczkiem” na pierwszej stronie.

Świadectwo energetyczne budynku zawiera szereg informacji istotnych z punktu widzenia inwestora. Gdzie znaleźć te informacje, jak je odczytać i do czego (oraz w jaki sposób) można je wykorzystać? O tym właśnie chciałem napisać. Czytaj dalej…

Jak skorzystać na obowiązku zrobienia świadectwa charakterystyki energetycznej?

Tydzień temu napisałem o obowiązku wykonywania tzw. świadectw charakterystyki energetycznej, zwanych potocznie certyfikatami energetycznymi. Dziś chciałbym Wam napisać, dlaczego moim zdaniem obowiązek zrobienia tego świadectwa warto jest wykorzystywać na swoją korzyść — i jak to zrobić. Oczywiste jest przecież, że skoro musimy już wydać pieniądze, to trzeba zrobić to rozsądnie.

Tak się akurat dobrze składa, że w chwili, gdy zasiadałem do pisania tego artykułu, dostałem powiadomienie o nowym komentarzu pod tamtym wpisem. Autorem tego komentarza jest Darek, czytelnik mojego serwisu od dobrych kilku lat. Pozwolę sobie wykorzystać jego komentarz jako punkt wyjścia dla tego artykułu i odnieść się do kilku jego fragmentów. Czytaj dalej…

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, potocznie zwane certyfikatami energetycznymi, pojawiły się na rynku stosunkowo niedawno. Dopiero od początku ubiegłego roku zaczęła bowiem obowiązywać nowelizacja prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), która wprowadziła obowiązek ich wykonywania.

Według ustawy, świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który służy do oceny charakterystyki energetycznej budynku. Zawiera ono określenie ilości energii niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku (ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, itd.), która to wielkość wyrażona jest w kWh/m² rocznie. Oprócz tego w świadectwie wskazuje się możliwe do realizacji roboty budowlane, których efektem będzie poprawa charakterystyki energetycznej budynku, przy zachowaniu opłacalności tego przedsięwzięcia (art. 5. ust. 3 ustawy).

Świadectwo charakterystyki energetycznej przez wielu inwestorów postrzegane jest wyłącznie w kategorii kolejnego zbędnego papierka, potrzebnego do zamieszkania w domu. Stawia się go na równi z innymi dokumentami wymaganymi przez prawo, a nie mającymi żadnego sensu praktycznego. Ja się z tym poglądem nie zgadzam.

Obowiązek opracowywania świadectw charakterystyki wprowadzony został na poziomie unijnym przez zapisy Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Celem tej dyrektywy jest promowanie poprawy charakterystyki energetycznej budynków (Art. 1.) Czytaj dalej…