Gaz miejski

Gaz miejski to jedna z handlowych nazw gazu generatorowego. Składa się z gazów palnych: wodoru, tlenku węgla, metanu, lotnych węglowodorów oraz pewnych ilości niepalnego dwutlenku węgla, azotu oraz pary wodnej (które ten gaz w pewnym sensie zanieczyszczają).

Gaz miejski produkowany jest w procesie odgazowania (pirolizy) lub zgazowania.

Pierwszy proces polega na uwolnieniu substancji lotnych z biomasy pod wpływem ciepła przy braku dostępu tlenu, w jego trakcie powstaje palny gaz oraz węgiel drzewny oraz smoła. Jako wsad do tego procesu używany był również węgiel — wtedy produktami były koks i gaz miejski. Wytworzony w procesie gaz był oczyszczany w skruberach i następnie wykorzystywany jako paliwo. Instalacje budowane były do produkcji koksu wysokiej jakości (wykorzystywanego np. w hutnictwie, odpadowy gaz nazywany jest również koksowniczym) lub gazu miejskiego. W zależności od tego nosiły nazwę koksowni bądź gazowni. Czytaj dalej…