Co to jest dom pasywny? — wideo

Wczoraj nagrałem krótki film wideo, na którym przedstawiam najważniejsze cechy i parametry domu pasywnego. Cechy i zalety, które wyróżniają go na tle budynków tradycyjnych (czy nawet energooszczędnych), oraz parametry, które są niezbędne do tego, aby budynek mógł spełniać standardy domu pasywnego.

Temat dla mnie jest o tyle ciekawy, że moim zdaniem to właśnie standard domu pasywnego powinien być punktem wyjścia do budowy domu autonomicznego.

Pod filmem znajdziesz transkrypcję, jeśli wolisz czytać, niż oglądać. Czytaj dalej…

Dostosować dom do standardu domu pasywnego

Od czasu do czasu oglądamy sobie z żoną domy do kupienia. Oglądając dom zwracamy uwagę na zupełnie różne rzeczy. Żona na układ pomieszczeń i okolicę. Ja na stan techniczny i orientację względem stron świata. Bo chciałbym mieć dom autonomiczny, najchętniej w standardzie domu pasywnego.

Standard domu pasywnego

O budownictwie pasywnym na łamach DrewnaZamiastBenzyny.pl opublikowałem już kilka artykułów, m.in. o koszcie budowy domu pasywnego i ogólnie o pasywnym budownictwie. Zanim jednak przejdziemy dalej, pozwolę sobie przypomnieć najważniejsze cechy standardu domu pasywnego. Aby budynek mógł być określany mianem pasywnego musi:

  • posiadać instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zużywać rocznie do ogrzania metra kwadratowego powierzchni nie więcej niż 15 kWh energii,
  • mieć źródło ciepła do ogrzewania o jednostkowej mocy nie przekraczającej 10 W/m²,
  • efektywnie wykorzystywać ciepło z promieniowania słonecznego (duże okna na południe, brak okien na północ),
  • być szczelny tak, aby przyłożenie podciśnienia wysokości 50 Pa nie powodowało ucieczki więcej niż 60% kubatury powietrza w ciągu godziny,
  • mieć współczynnik przenikania ciepła dla ścian rzędu 0,1-0,15 W/m²K a dla okien rzędu 0,7-0,85 W/m²K.

Czytaj dalej…

Czy opłaca się budować domy skrajnie energooszczędne?

Autorem artykułu jest Piotr Waydel

Panuje powszechna opinia, że dom skrajnie energooszczędny taki jak dom pasywny, pozytywny, zeroenergetyczny czy plusenergetyczny jest droższy, a nawet dużo droższy niż dom energooszczędny i jest jeszcze zbyt drogi, aby go promować w naszym kraju.

W Unii powstało już ponad 10 000 domów pasywnych, wykonanych zgodnie z założeniami ustalonymi przez Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt. Początkowo koszty budowy były nawet do 40% wyższe od średniej. Teraz przyjmuje się, że są wyższe 15-20%.

Jest to jednak informacja myląca, przede wszystkim dlatego, że porównuje się koszt 1m2 nie uwzględniając standardu wykonania. Inwestorzy, którzy decydują się na wybudowanie domu pasywnego, nie są ludźmi przeciętnymi i najczęściej decydują się na dużo lepsze materiały i dodatkowe rozwiązania, co oczywiście podnosi koszty. Czytaj dalej…

Największy europejski budynek pasywny będzie w Katowicach?

Dziś w portalu gazeta.pl pokazał się artykuł, w których dziennikarz zachwyca się pomysłem budowy największego w Europie budynku pasywnego. Ma on powstać w Katowicach.

Fajnie, że pokazuje się takie artykuły, bo ludziom powinno się wpajać do głowy, że tylko dom energooszczędny ma racje bytu. Oczywiście, jak wczytać się dokładnie, widać bzdury powypisywane przez autora. Czytaj dalej…

Budynki pasywne: ekonomiczne, ekologiczne, ciepłe

Budynki pasywne – kto wpadł na ten pomysł?

Koncepcja budynków pasywnych to jedna z nielicznych propozycji tworzenia budynków przyjaznych środowisku i kieszeni użytkownika, która ma szansę sprawdzić się w praktycznym zastosowaniu. Państwa Europy Zachodniej rozpoczęły eksperymenty z budynkami pasywnymi w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W 1998 r. ten rodzaj budownictwa został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu THERMIE. Dlaczego tak bardzo zainteresowano się tą koncepcją? Czytaj dalej…