Rodzaje manometrów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu

Manometry z elementami pomiarowymi sprężystymi takimi jak rurka Bourdona, puszka (manometr puszkowy) oraz membrana (manometr z separatorem membranowym) wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu i stanowią jedną z najliczniejszych grup przyrządów stosowanych w technice pomiarowej. Procesy technologiczne wymuszają szerokie posługiwanie się ciśnieniem i stosowaniem wielu rodzajów przyrządów do pomiaru ciśnienia w zależności od przeznaczenia, rodzaju mierzonego medium i jego temperatury, dokładności pomiarowej lub np. wymagań higienicznych instalacji. Zapraszamy do lektury!

Dzięki opanowanej technice, zakresy pomiarowe, jakie można dokonać za pomocą manometrów wskazówkowych (analogowych) zaczynają się od kilku milibar dla manometrów puszkowych, kończąc na ciśnieniu kilku tysięcy bar dla manometru hydraulicznego. Manometr hydrauliczny ze względu na pracę przy wysokich ciśnieniach oraz często występujących pulsacjach, posiada obudowę z płynnym wypełnieniem i nazywany jest również jako manometr glicerynowy.

W zależności od ciśnienia odniesienia oraz wskazywanego ciśnienia manometry dzielimy na:

  • manometry – do pomiaru ciśnienia względnego (w odniesieniu do ciśnienia otoczenia);
  • wakuometry – do pomiaru podciśnienia względnego (poniżej ciśnienia otoczenia);
  • manowakuometry – do pomiaru nadciśnienia i podciśnienia;
  • absolutne (bezwzględne) – do pomiaru ciśnienia względem próżni absolutnej;
  • różnicowe – do pomiaru różnicy ciśnień.

Rodzaje manometrów

Manometr standardowy – manometr z rurką Bourdona do pomiaru ciśnienia cieczy i gazów, które nie reagują z materiałem układu pomiarowego. Są to najczęściej stosowane przyrządy do pomiaru ciśnienia i występują w różnych wariantach wykonania takich jak: manometr do azotu, manometr do klimatyzacji, manometr do ogumienia (manometr z legalizacją), manometr do wody, manometr do ciepłownictwa, manometr glicerynowy.

Iron pipes for water supply

Manometr puszkowy – manometr do niskich ciśnień w zakresie -600mbar do +600mbar dla mediów gazowych suchych. Znajdują zastosowanie w instalacjach niskociśnieniowych, technologiach medycznych, próżniowych i środowiskowych.

Manometr kwasoodporny –  stosowane do pomiaru ciśnienia mediów agresywnych ciekłych i gazowych w przemyśle petrochemicznym, chemicznym, morskim oraz instalacjach przemysłowych. Manometry nierdzewne mogą posiadać atest PZH lub certyfikat materiałowy 3.1.

soft focus pressure gause connect with piplines and tubing by industrial background concept.

Manometr z separatorem membranowym – stosuje się w układach gdzie medium może być gęste, zalepiające, gorące, zanieczyszczone oraz w układach gdzie wymagana jest sterylność instalacji. Separator membranowy zabezpiecza układ pomiarowy manometru przed wpływem mierzonego medium, które oddziałuje bezpośrednio na membranę separatora. Manometr z membraną separującą znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, biochemicznym i celulozowo-papierniczym.

Dobór manometru

Zakres pomiarowy manometru powinien zostać dobrany w taki sposób, aby maksymalne mierzone ciśnienie nie przekroczyło 3/4 jego zakresu wskazań, natomiast w przypadku pulsacyjnych ciśnień 2/3 zakresu. W celu uniknięcia uszkodzenia lub zniszczenia manometru przy doborze należy sprawdzić, czy zakres temperatury mierzonego medium oraz otoczenia odpowiadają wymaganiom aplikacji.

Dobierając przyrząd pomiarowy należy zwrócić szczególną uwagę na mierzone medium, gdyż właściwości chemiczne mierzonego medium mogą wpłynąć na elementy układu pomiarowego, z którymi ma bezpośredni kontakt. Jeżeli pomiędzy medium, a materiałem z którego został wykonany układ pomiarowy będzie dochodziło do reakcji, to spowoduje to uszkodzenie elementu pomiarowego przyrządu i wniknięcie do wnętrza medium, co z kolei spowoduje dalsze zniszczenia. Dlatego nie należy stosować przyrządów pomiarowych do pomiaru innych mediów niż te, które zostały dopuszczone przez producenta.

Sposób montażu manometru

Manometry zawsze należy instalować w taki sposób, aby pracowały w pozycji pionowej – stojącej. Podczas montażu przyrządu nie wolno wkręcać go za obudowę, a siła wkręcająca może zostać przyłożona jedynie w odpowiednim miejscu wskazanym w instrukcji przyrządu. Uszczelnienie przyłącza musi zostać wykonane w sposób prawidłowy za pomocą odpowiednich podkładek, pierścieni lub uszczelnień nakładanych bezpośrednio na gwint.

Ciśnienie należy do jednego z najważniejszych parametrów procesu wytwarzania, natomiast nie należy zapominać o temperaturze, która również ma duży wpływ na proces technologiczny jak i wytrzymałość materiałów. Maksymalna temperatura pracy dla większości manometrów z rurką Bourdona wynosi +60°C. Podstawowym przyrządem jaki można zastosować do pomiaru temperatury jest termometr bimetaliczny. Ten termometr przemysłowy, dzięki swej prostej konstrukcji, wytrzymałości oraz niezliczonej ilości wersji wykonania sprawdza się tam gdzie prawidłowy proces technologiczny zależny jest od wysokości temperatury. Termometry bimetaliczne znajdują zastosowanie w ciepłownictwie, zbiornikach, rurociągach, klimatyzacji, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, petrochemii, procesach przetwórczych, przemysłowych systemach grzewczych, instalacjach i maszynach.

Autorem tekstu jest Michał Gawęcki – Doradca ds. technicznych w Pneumat System, firmie, której specjalizacją jest pneumatyka przemysłowa.

Komentarzy do wpisu “Rodzaje manometrów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu”: 2.

  1. sandra says:

    Ciekawy artykuł o ciekawych urządzeniach

  2. W każdej chyba fabryce znajdzie się masa różnych rodzajów tego typu urządzeń/przyrządów i fajnie, że powstał taki artykuł. Ostatnio zacząłem się bardziej przyglądać firmie którą mam po ojcu przejąć (produkcja szkła) i urządzeń pomiarowych tam jest w bród..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *