Paliwa gazowe dla silników spalinowych

O gazie generatorowym w różnych odmianach traktuje ta witryna. Oczywiście nie jest to jedyne gazowe paliwo, które można stosować w silnikach spalinowych.

Gaz ziemny

Gaz ziemny, czyli w większości metan, jest bardzo tanim i dobrym (liczba oktanowa > 100) paliwem silnikowym. W silnikach przemysłowych, stacjonarnych, stosowany jest pod ciśnieniem atmosferycznym, prosto z sieci dystrybucyjnej. W pojazdach stosowany jest w postaci sprężonej (CNG), w przyszłości być może będzie można go stosować w postaci skroplonej (LNG).

Gaz świetlny (miejski)

Gaz miejski podobnie jak gaz generatorowy, składa się z wodoru, metanu i CO oraz niepalnych gazów. Przechowywany jest pod wysokim ciśnieniem (do 200 atm.) w butlach lub pod niewielkim nadciśnieniem (0,3-1 kPa) w dużych zbiornikach z nieprzepuszczalnego płótna. Źródłem tego gazu jest sucha destylacja węgla.

Gaz koksowniczy

Gaz ten powstaje w tym samym procesie jak gaz miejski, przy czym jest on produktem ubocznym w produkcji koksu.

Biogaz

Biogaz powstaje w procesie fermentacji ścieków lub odpadów. Jego główne składniki to i dwutlenek węgla.

LPG

Przewożony w butlach pod ciśnieniem 5-15 atm., stanowi najpopularniejsze zastępcze paliwo dla silników o zapłonie iskrowym.

Źródła:

[1] K. Niewiarowski – Tłokowe silniki spalinowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *