Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii definiowane są jako te źródła energii, których zasoby są niewyczerpalne lub odnawiają się w szybkim tempie. Ich przeciwieństwem są źródła nieodnawialne, których eksploatacja jest znacznie szybsza, niż ich naturalne odtwarzanie.

Jako źródła nieodnawialne klasyfikowane będą więc wszystkie zasoby kopalne: torf, węgiel kamienny i brunatny oraz ropa naftowa (powstałe wprawdzie z organicznych resztek żywych organizmów, ale w procesach przemian trwających miliony lat) oraz materiały rozszczepialne (uran, którego zasoby nie rosną od czasu, gdy powstała nasza planeta).

Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, korzystanie z odnawialnych źródeł energii jest korzystne, bo pozwala na zaoszczędzenie surowców, które możemy pozostawić kolejnym pokoleniom.

Odnawialne źródła energii wykorzystywane są od dziesiątków tysięcy lat. Można powiedzieć, że pierwotni ludzie najpierw używali bezpośrednio energii promieniowania słonecznego (np. do ogrzewania samych siebie, może także do suszenia żywności), a gdy nauczyli się jak rozpalać ogień, wykorzystywali właśnie odnawialne paliwo, czyli drewno.

Odnawialne źródła energii stanowią także takie instalacje fotowoltaiczne (baterie słoneczne). Tu na przykładzie dachu szkoły podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej.
Odnawialne źródła energii do swojego wykorzystania często wymagają kosztownych instalacji. Na zdjęciu widoczna jest instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu szkoły podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. Instalacja stanowiła część gminnego przetargu na instalacje o łącznej mocy 112 kWp, zbudowane za kwotę ok. 759 tys. zł (ok. 6,80 zł/kWp). Zdjęcie z września 2018 r.

Odnawialne źródła energii – rodzaje

W dzisiejszych czasach, najważniejsze odnawialne źródła energii stanowią:

Jeśli chodzi o energię jądrową, to zasadniczo nie uznaje się ją za źródło odnawialne, bowiem zasoby rozszczepialnego uranu (U235) są w skali globu skończone i ulegną wyczerpaniu. Jako paliwo w reaktorach powielających może być jednak stosowany także uran U238 (naturalnie nierozszczepialny) oraz tor, reaktory tego typu produkują więcej paliwa, niż zużywają (dzięki zamianie toru i uranu U238 w pluton).

Teoretycznie jako paliwo dla energetyki jądrowej można byłoby wykorzystać również deuter (w reakcji syntezy), którego zasoby są również bardzo duże. W obydwu tych przypadkach wciąż jednak mówimy o paliwie, którego jest dużo, ale którego zasoby nie odnawiają się.

Z drugiej strony, energia pochodząca z wnętrza Ziemi kiedyś
również (w skali geologicznej) ulegnie wyczerpaniu.

Niekiedy odnawialne źródła energii traktowane są jako jedyne w pełni przyjazne dla środowiska. Jest to jednak pewnego rodzaju uproszczenie, bo każda elektrownia na takie źródło stanowi ingerencję w ekosystem. Duże elektrownie wodne oznaczają spiętrzanie potężnych rzek i zalewanie dużych obszarów dolin rzecznych. Elektrownie wiatrowe są postrzegane jako niebezpieczne dla ptaków i szpecące krajobraz, zresztą do ich wyprodukowania i wzniesienia również trzeba zużyć sporo energii i surowców kopalnych. Identycznie wygląda pod tym kątem sytuacja baterii słonecznych.

Najmniej kontrowersji budzi chyba biomasa, choć jej pozyskiwanie w sposób zmechanizowany wiąże się zawsze z zużyciem paliw kopalnych. Biomasa przetworzona na postać biopaliwa ciekłego (m.in. biodiesel albo etanol) albo gazowego (np. gaz drzewny, biogaz) również będzie stanowić surowiec odnawialny (przynajmniej w części, zależnie od tego, jaka definicja została przyjęta).

Jeden komentarz do wpisu “Odnawialne źródła energii

  1. Lipton says:

    a mi sie przydał;d i 5 daje za treść;d

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *