Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii to źródła energii których zasoby same się odnawiają i z tego powodu są praktycznie niewyczerpalne. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii – źródła których wykorzystanie postępuje znacznie szybciej niż naturalne odtwarzanie.

Źródłami nieodnawialnymi są przede wszystkim surowce kopalne: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf i ropa naftowa.

Najważniejszym ze źródeł odnawialnych jest energia spadku wody. Pozostałe źródła odnawialne – energia słoneczna, energia wiatru, biomasy, pływów morskich, geotermiczna i inne – są używane na mniejszą skalę.

Trudno jednoznacznie zaliczyć energię jądrową i termojądrową do którejś z tych kategorii. Ilości uranu i toru na Ziemi są właściwie niewyczerpalne – większość jednak znajduje się w różnych skałach w bardzo niskich stężeniach – a jedynie nieliczne złoża o relatywnie dużym ich stężeniu są dziś wykorzystywane. Jeszcze większe są ilości dostępnego deuteru – w tym wypadku jednak występującego w dość wysokich stężeniach w wodzie oceanicznej. Zasoby te, jakkolwiek duże by były, nie podlegają jednak samoistnej odnowie.

Energia odnawialna jest przez niektóre środowiska przedstawiana jako synonim energii przyjaznej dla środowiska. Nie jest to jednak pełny obraz. Ze stosowanych dziś na dużą skalę źródeł energii najmniejszy efekt ekologiczny ma energetyka jądrowa, duże szkody wyrządzają zaś zarówno energetyka oparta na surowcach kopalnych – głównie w postaci zanieczyszczeń atmosferycznych, jak i na energii spadku wody – przez zmiany w ekosystemach spowodowane utworzeniem zapór i sztucznych zbiorników wody.

Sprzeciw wobec energetyki jądrowej, w środowiskach ekologicznych i w części społeczeństw bierze się z obawy o wystąpienie awarii i skutków radioaktywnego skażenia środowiska. Podnoszone są także argumenty, wskazujące na zwiększoną zapadalność na nowotwory i inne schorzenia wśród mieszkańców osiedli położonych w pobliżu elektrowni jądrowych.

Zobacz także:

Artykuł ten jest na licencji GNU Free Documentation License. Został napisany w oparciu o artykuł „Odnawialne Źródła Energii” z serwisu Wikipedia..

Jeden komentarz do wpisu “Odnawialne źródła energii

  1. Lipton says:

    a mi sie przydał;d i 5 daje za treść;d

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *