Holzgas a ekologia

Czy holzgas jest paliwem ekologicznym? Czy jest przyjazny dla środowiska? Artykuł ten stanowi właśnie odpowiedzi na te pytania.

Holzgas paliwem odnawialnym?

W pytaniu tym nie ma żadnej prowokacji. Gaz drzewny powstaje z drewna, a więc paliwa odnawialnego.

Holzgas paliwem niemal bezemisyjnym?

Tak… Jak najbardziej!

Emisję dwutlenku węgla wskutek spalania gazu drzewnego (i drewna ogólnie) przyjęło się uważać za zerową. Nie oznacza to oczywiście, że w spalinach emitowanych przez silnik zasilany takim paliwem nie będzie tej substancji. Należy jednak popatrzeć na sprawę w nieco szerszej perspektywie czasowej. Przecież ten dwutlenek węgla jeszcze kilkadziesiąt lat temu znajdował się właśnie w atmosferze, skąd został zaabsorbowany przez drzewa. Dlatego można powiedzieć, że w dłuższym okresie spalanie holzgazu nie powoduje emisji CO2 do atmosfery.

Jeśli chodzi o tlenki siarki, również można przyjąć, że ich emisja jest znikoma w porównaniu z emisją będącą skutkiem spalania np. węgla. Drewno nie zawiera bowiem prawie wcale tego pierwiastka.

Pyły? Również można przyjąć, że emisja pyłów jest pomijalnie mała. Wynika to z dwóch czynników. Po pierwsze gaz przed spaleniem oczyszczany jest z cząstek stałych. Po drugie — rura wydechowa z silnika znajduje się na niewielkiej wysokości, więc nawet jeśli w spalinach znajdują się pyły, to po krótkim czasie opadną one na ziemię.

Tlenki azotu emitowane są w mniejszej ilości niż w przypadku zasilania silnika benzyną czy olejem napędowym, ponieważ gaz drzewny ma mniejszą wartość opałową (kaloryczność), a więc w komorze spalania silnika osiągane są mniejsze temperatury (co skutkuje niższą zawartością tlenków azotu w spalinach).

Jedynym niezbyt bezpiecznym składnikiem spalin z silnika na gaz drzewny jest tlenek węgla. Ponieważ jest on podstawowym składnikiem tego paliwa, w spalinach musi być go siłą rzeczy więcej niż w przypadku silników zasilanych benzyną, olejem napędowym lub LPG. Kwestia ta nie dotyczy bezpośredniego spalania gazu drzewnego w kotle czy piecu.

Inne aspekty

Ciekawą sprawą związaną z gazem generatorowym jest fakt, że można go produkować z bardzo różnych paliw. Najbardziej interesujące ze względu na ochronę środowiska jest zgazowanie odpadów, których nie da się w inny sposób wykorzystać. Znanym mi przykładem są odpady z garbarni, zanieczyszczone chromem używanym w procesie technologicznym obróbki skór. Po zgazowaniu tych odpadów pozostaje jedynie popiół, który zresztą też można wykorzystać. Alternatywą dla zgazowania jest jedynie magazynowanie tych odpadów na specjalnie przygotowanym składowisku.

Podsumowanie

W porównaniu do innych tzw. biopaliw (piszę 'tak zwanych’ celowo, polecam lekturę artykułu Biopaliwa nie są „bio”?), gaz drzewny wypada całkiem nieźle. Jest dużo bardziej ekologicznym paliwem niż alkohol, nie mniej ekologiczny niż biodiesel.
Porównywać holzgas do paliw ropopochodnych nawet nie warto…

Komentarzy do wpisu “Holzgas a ekologia”: 2.

  1. sp says:

    Link do „biopaliwa nie bio” nie działa.

  2. frezzy says:

    Holzgas nie ma możliwości szerszego zastosowania, choć w ograniczonym zakresie sprawdza się fajnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *