Olej napędowy

Olej napędowy jest jednym z produktów rafinacji ropy naftowej, wykorzystywanym do zasilania silników wysokoprężnych (silników diesla). Tradycyjne znaczenie tego pojęcia obejmuje paliwo wyprodukowane z ropy naftowej, choć dziś oleje napędowe otrzymywane są również z olejów roślinnych (biodiesel) oraz innych surowców (gaz ziemny, węgiel).

Olej napędowy otrzymywany z ropy naftowej określany jest w anglojęzycznej terminologii mianem petrodiesla gdy potrzebne jest odróżnienie go od oleju produkowanego w inny sposób. Jest on mieszaniną węglowodorów otrzymywaną drogą destylacji ropy naftowej w temperaturze 250-350°C przy ciśnieniu atmosferycznym.

Gęstość oleju napędowego jest o ok. 18% wyższa niż benzyny i wynosi ok. 0,85 kg/l. Wartość opałowa oleju napędowego wynosi zazwyczaj około 44 MJ/kg, czyli nieco ponad 37 MJ/l i jest nieco wyższa niż benzyny. Otrzymanie tego paliwa jest łatwiejsze i z tego względu jest ono tańsze niż benzyna. Zazwyczaj jego cena rośnie jesienią i zimą, gdy zwiększa się zapotrzebowanie na olej opałowy, otrzymywany w ten sam sposób.

Olej napędowy zawiera spore ilości związków siarki, z tego względu jego spalanie jest szkodliwe dla środowiska. Siarka uniemożliwia stosowanie w silnikach diesla katalizatorów oraz bardziej wyrafinowanych metod poprawiania emisji spalin, na przykład adsorberów tlenków azotu (NOx). Z kolei zmniejszanie zawartości siarki w oleju napędowym powoduje zmniejszenie jego właściwości smarnych, przez co konieczne jest stosowanie dodatków uszlachetniających. Biodiesel jest dodatkiem poprawiającym właściwości smarne.

Artykuł ten jest na licencji GNU Free Documentation License. Powstał w oparciu o artykuł „Petroleum diesel” z serwisu Wikipedia.

Ciepło spalania i wartość opałowa

Ciepło spalania to ilość energii, która ulega wyzwoleniu podczas spalenia danej substancji. Jeżeli produktem spalania jest para wodna, do ciepła spalania wchodzi również ciepło kondensacji pary wodnej. Oczywiście zakładamy, że spali się całe paliwo (spalanie całkowite) i że spalanie jest zupełne (tzn. w spalinach nie ma palnych substancji).

Wartość opałowa

Gdy rozpatrywana jest wartość opałowa, mamy do czynienia z tą samą ilością energii, ale już skraplania pary wodnej nie uwzględniamy. Pozostałe warunki są bez zmian.

Ponieważ są to wielkości podobne pod względem definicji, ale dość różne liczbowo, ważne jest zwracanie uwagę przy wszelkich tabelkach czy zestawieniach na to, która wielkość jest podawana. Czytaj dalej…