Gaz ziemny

Gaz ziemny jest najbardziej rozpowszechnionym gazowym paliwem kopalnym. Jest wygodny w użyciu, łatwy w przesyle i nieźle się spala. Nic dziwnego, że jest wykorzystywany nie tylko do ogrzewania, napędzania samochodów, ale także do syntezy chemicznej czy ogrzewania urządzeń przemysłowych (pieców do wypału ceramiki, kotłów grzewczych, itd.).

Niniejszy artykuł stanowi zaktualizowaną wersję wpisu.

Podstawowym składnikiem gazu ziemnego jest metan, najprostszy węglowodór (CH4). Dokładna jego zawartość jest zmienna i mocno zależy od złoża, z którego prowadzone jest wydobycie. Przykładowo, w Polsce mamy do czynienia z tzw. gazem ziemnym wysokometanowym i gazem ziemnym zaazotowanym. O nich będzie więcej nieco niżej, w głębi artykułu. Czytaj dalej…

Przyszłość jazdy na gazie ziemnym

Na łamach tego bloga opisałem już, że wodór nie jest paliwem przyszłości. A na innym moim blogu kilka lat temu zastanawiałem się, czy paliwem przyszłości jest biodiesel. Dziś zabawię się trochę w przewidywanie przyszłości i spróbuję opisać, jak wyobrażam sobie przyszłość jazdy na gazie ziemnym.

Gaz ziemny to paliwo, o którym mówi się, że jest jednym z najczystszych i najbardziej ekologicznych. Spala się czysto, nie powoduje emisji tlenków siarki i pyłów (choć przy spalaniu gazu ziemnego powstaje i tlenek węgla i tlenki azotu). Znany też pod nazwą gazu wysypiskowego (składowiskowego) jest powszechny i można go otrzymywać sztucznie. Na jednostkę wyprodukowanej energii ze spalania gazu ziemnego powstaje stosunkowo mało dwutlenku węgla. A wszystko przez to, że podstawowym składnikiem gazu ziemnego jest metan — najlżejszy węglowodór o wzorze chemicznym CH4. Czytaj dalej…

Alternatywne paliwa silnikowe

Jeśli tekst jest według Ciebie ciekawy, wykop go!

W dzisiejszym artykule postaram się zrobić przegląd dostępnych na rynku i potencjalnie możliwych do wykorzystania alternatywnych paliw silnikowych. Warto wiedzieć, czym można zasilać nasze samochody, skoro ropa wciąż drożeje. I raczej ten trend się nie odwróci…

Czy te paliwa są tańsze? Niekiedy tak, ale nie zawsze. Czy są to biopaliwa? Niektóre z nich tak, inne są po prostu produkowane z innych surowców, niż ropa naftowa. Czy dają się bezpiecznie spalać w naszych silnikach? Właśnie… z tym jest chyba najgorzej.

Każde paliwo zostanie ocenione pod kątem czterech kryteriów:

  • czy dane paliwo jest biopaliwem,
  • czy jest alternatywne w stosunku do paliw ropopochodnych, czyli czy jest rozwiązaniem problemu drożejącej ropy,
  • jaki jest koszt instalacji, która umożliwia stosowanie tego paliwa,
  • jak dzisiejsze silniki sobie z nim radzą.

Dla czytelności artykułu i wygody czytelnika, stosować będę kolorowe oznaczenia: zielone (pozytywne), niebieskie (umiarkowane), czerwone (niekorzystne) i kolory pośrednie.

Czytaj dalej…

LNG – skroplony gaz ziemny

LNG (Liquefied Natural Gas) jest produkowany z gazu ziemnego poprzez usunięcie zanieczyszczeń i cięższych węglowodorów a następnie skroplenie go w ciśnieniu atmosferycznym poprzez odpowiednie schłodzenie do temperatury -160°C. LNG zajmuje objętość w przybliżeniu równą 1/600 objętości gazu ziemnego w warunkach normalnych, co pozwala na tani transport na duże odległości. W sytuacji, gdy przesył gazu za pomocą np. rurociągów jest niemożliwy lub nieopłacalny, można go przewozić tankowcami.

Wartość opałowa LNG w przeliczeniu na jednostkę objętości jest podobna do benzyny czy oleju napędowego, jednakże konieczność przechowywania go w drogich zbiornikach kriogenicznych ogranicza zakres komercyjnego stosowania tego paliwa. Czytaj dalej…

Paliwa gazowe dla silników spalinowych

O gazie generatorowym w różnych odmianach traktuje ta witryna. Oczywiście nie jest to jedyne gazowe paliwo, które można stosować w silnikach spalinowych.

Gaz ziemny

Gaz ziemny, czyli w większości metan, jest bardzo tanim i dobrym (liczba oktanowa > 100) paliwem silnikowym. W silnikach przemysłowych, stacjonarnych, stosowany jest pod ciśnieniem atmosferycznym, prosto z sieci dystrybucyjnej. W pojazdach stosowany jest w postaci sprężonej (CNG), w przyszłości być może będzie można go stosować w postaci skroplonej (LNG). Czytaj dalej…