LNG – skroplony gaz ziemny

Jednym z ciekawszych alternatywnych paliw, czy może raczej sposobów zaopatrzenia w energię, jest LNG (ang. liquefied natural gas), czyli skroplony gaz ziemny, a zatem jego podstawowym składnikiem jest metan. Wytwarza się go z gazu ziemnego poprzez usunięcie zanieczyszczeń i ciężkich węglowodorów, a w kolejnym kroku następuje schłodzenie gazu do bardzo niskiej temperatury (rzędu ok. -160°C), co umożliwia jego skroplenie.

Proces jest do pewnego stopnia podobny, jak w przypadku LPG, czyli skroplonej mieszanki propanu i butanu. Dzięki skropleniu gazu, zajmuje on mniej więcej 600× mniejszą objętość, co umożliwia jego przechowywanie w niewielkich zbiornikach i transport morski na duże odległości z użyciem specjalnie skonstruowanych tankowców, zamiast gazociągami.

Wartość opałowa LNG w przeliczeniu na jednostkę objętości jest zbliżona do tradycyjnych paliw płynnych, czyli benzyny albo oleju napędowego. Do jego zastosowania konieczne jest jednak przechowywanie w zbiornikach kriogenicznych (tj. w odpowiednio niskiej temperaturze), co ogranicza zakres wykorzystania tego paliwa np. w zakresie transportu samochodowego. Liczba oktanowa jest bardzo wysoka i wynosi 130.

Ponieważ LNG zajmuje tak mało miejsca, możliwy jest jego całkiem tani transport na duże odległości. To zaś pozwala na uniezależnienie się od jednego, najbliższego dostawcy gazu ziemnego.

W chwili aktualizowania tego artykułu (luty 2020 r.), LNG jest wykorzystywany w Polsce, tj. sprowadzany do terminalu w Świnoujściu i tam regazyfikowany, a następnie wprowadzany do sieci gazowej. Pochodzi on na ten moment niemal w całości z Kataru.

LNG do napędu samochodów dostarczane w Polsce jest przez PGNiG, w grudniu ubiegłego roku swoją pierwszą stację z tym paliwem otworzył Shell.

Czytaj dalej…

Gaz ziemny

Gaz ziemny jest najbardziej rozpowszechnionym gazowym paliwem kopalnym. Jest wygodny w użyciu, łatwy w przesyle i nieźle się spala. Nic dziwnego, że jest wykorzystywany nie tylko do ogrzewania, napędzania samochodów, ale także do syntezy chemicznej czy ogrzewania urządzeń przemysłowych (pieców do wypału ceramiki, kotłów grzewczych, itd.).

Niniejszy artykuł stanowi zaktualizowaną wersję wpisu.

Podstawowym składnikiem gazu ziemnego jest metan, najprostszy węglowodór (CH4). Dokładna jego zawartość jest zmienna i mocno zależy od złoża, z którego prowadzone jest wydobycie. Przykładowo, w Polsce mamy do czynienia z tzw. gazem ziemnym wysokometanowym i gazem ziemnym zaazotowanym. O nich będzie więcej nieco niżej, w głębi artykułu. Czytaj dalej…

Przyszłość jazdy na gazie ziemnym

Na łamach tego bloga opisałem już, że wodór nie jest paliwem przyszłości. A na innym moim blogu kilka lat temu zastanawiałem się, czy paliwem przyszłości jest biodiesel. Dziś zabawię się trochę w przewidywanie przyszłości i spróbuję opisać, jak wyobrażam sobie przyszłość jazdy na gazie ziemnym.

Gaz ziemny to paliwo, o którym mówi się, że jest jednym z najczystszych i najbardziej ekologicznych. Spala się czysto, nie powoduje emisji tlenków siarki i pyłów (choć przy spalaniu gazu ziemnego powstaje i tlenek węgla i tlenki azotu). Znany też pod nazwą gazu wysypiskowego (składowiskowego) jest powszechny i można go otrzymywać sztucznie. Na jednostkę wyprodukowanej energii ze spalania gazu ziemnego powstaje stosunkowo mało dwutlenku węgla. A wszystko przez to, że podstawowym składnikiem gazu ziemnego jest metan — najlżejszy węglowodór o wzorze chemicznym CH4. Czytaj dalej…

Alternatywne paliwa silnikowe

Jeśli tekst jest według Ciebie ciekawy, wykop go!

W dzisiejszym artykule postaram się zrobić przegląd dostępnych na rynku i potencjalnie możliwych do wykorzystania alternatywnych paliw silnikowych. Warto wiedzieć, czym można zasilać nasze samochody, skoro ropa wciąż drożeje. I raczej ten trend się nie odwróci…

Czy te paliwa są tańsze? Niekiedy tak, ale nie zawsze. Czy są to biopaliwa? Niektóre z nich tak, inne są po prostu produkowane z innych surowców, niż ropa naftowa. Czy dają się bezpiecznie spalać w naszych silnikach? Właśnie… z tym jest chyba najgorzej.

Każde paliwo zostanie ocenione pod kątem czterech kryteriów:

  • czy dane paliwo jest biopaliwem,
  • czy jest alternatywne w stosunku do paliw ropopochodnych, czyli czy jest rozwiązaniem problemu drożejącej ropy,
  • jaki jest koszt instalacji, która umożliwia stosowanie tego paliwa,
  • jak dzisiejsze silniki sobie z nim radzą.

Dla czytelności artykułu i wygody czytelnika, stosować będę kolorowe oznaczenia: zielone (pozytywne), niebieskie (umiarkowane), czerwone (niekorzystne) i kolory pośrednie.

Czytaj dalej…

Paliwa gazowe dla silników spalinowych

O gazie generatorowym w różnych odmianach traktuje ta witryna. Oczywiście nie jest to jedyne gazowe paliwo, które można stosować w silnikach spalinowych.

Gaz ziemny

Gaz ziemny, czyli w większości metan, jest bardzo tanim i dobrym (liczba oktanowa > 100) paliwem silnikowym. W silnikach przemysłowych, stacjonarnych, stosowany jest pod ciśnieniem atmosferycznym, prosto z sieci dystrybucyjnej. W pojazdach stosowany jest w postaci sprężonej (CNG), w przyszłości być może będzie można go stosować w postaci skroplonej (LNG). Czytaj dalej…