Produkcja biodiesla

Produkcja biodiesla z oleju roślinnego czy nawet zużytego oleju po smażeniu frytek jest prostsza, niż mogłoby się wydawać. W tym celu nie jest potrzebna żadna skomplikowana aparatura, niedostępne dla przeciętnego śmiertelnika surowce, ani wiedza tajemna.

Przy odrobinie wysiłku możliwa jest produkcja biodiesla w garażu, z użyciem jednej plastikowej butelki. Będzie to dość żmudna praca, ale jak najbardziej jest to wykonalne.

Oczywiście możliwe jest również użycie bardziej wyspecjalizowanych urządzeń stworzonych do tego celu. Ułatwiają one znacząco pracę, wykonując dużą część zadań za użytkownika. Na przykładzie takiej właśnie instalacji chciałbym dziś opisać, jak wygląda produkcja biodiesla. Czytaj dalej…

Produkcja biodiesla – pytania

Otrzymałem ostatnio długi list z pytaniami dotyczącymi produkcji biodiesla. Postanowiłem odpowiedzieć na niego na łamach mojego bloga.

Ponieważ pytania dotyczą różnych aspektów produkcji, pozwoliłem sobie podzielić e-mail na części, żeby odnieść się do każdej z nich osobno.

sorry że zawracam głowę ale mam pytanie odnośnie produkcji biodiesla:

1: co używasz do produkcji i w jakich proporcjach.

Czytaj dalej…

Gliceryna

Gliceryna (ATC: A 06 AX 01) – popularna nazwa zwyczajowa glicerolu. Jest to najprostszy alkohol trójwodorotlenowy (trihydroksylowy).

  • nazwa systematyczna: propano-1,2,3-triol
  • wzór ogólny: CH2OH-CHOH-CH2OH lub C3H8O3

Właściwości:

  • ciecz bezbarwna, gęsta, o słodkim smaku
  • gęstość (w 15 °C) – 1,26 g/cm3
  • masa molowa 92.09 g/mol
  • temperatura wrzenia – 290 °C, która jest bardzo blisko temperatury dekompozycji termicznej (295 °C)
  • miesza się z wodą i innymi alkoholami alifatycznymi we wszystkich proporcjach.

Gliceryna, jako dobry rozpuszczalnik tłuszczy i innych lipidów, jest stosowana przy produkcji kremów, pomadek i innych produktów kosmetycznych. Stanowi ważny surowiec do syntezy wielu różnorodnych związków chemicznych, m in. niektórych gatunków mydeł. Oprócz zdolności do homogenizowania składników produktów kosmetycznych ma też własności nawilżające i natłuszczające skórę.

Głównym źródłem gliceryny w przemyśle są tłuszcze roślinne i zwierzęce, które w reakcji z roztworami zasad ulegają reakcji hydrolizy do gliceryny i mydeł. Gliceryna znajduje się też w niektórych owocach i warzywach.

Zapraszam do przeczytania tekstu o sposobach wykorzystania gliceryny.

Artykuł ten jest na licencji GNU Free Documentation License. Powstał w oparciu o artykuł „Gliceryna” z serwisu Wikipedia.

Wykorzystanie gliceryny

Gliceryna, a precyzyjniej faza glicerynowa, jest jednym z produktów procesu produkcji biodiesla.

Glicerynę można z powodzeniem spalić. Jest to w końcu jeden ze złożonych alkoholi. Wartość opałowa fazy glicerynowej powstałej podczas produkcji biodiesla przewyższa typowy polski węgiel kamienny i wynosi nieco mniej niż 30 MJ/kg. Co ciekawe, w przemysłowych technologiach produkcji metoloestru jest ona mniejsza, nawet dwukrotnie. Można ją dla przykładu dodawać do drzewnych zrębków, co nie wpływa znacząco na pracę kotła (sprawność, emisję spalin).

Gliceryna może też stanowić lepiszcze do produkcji peletów czy brykietów ze słomy i trocin.

Można ją próbować oczyszczać (np. z pozostałości metanolu) i sprzedawać. Koszt przygotowania jej do sprzedaży powoduje jednak, że nie jest ona konkurencyjna cenowo w stosunku do gliceryny z innych źródeł.

Sporo o glicerynie pisano na forum dyskusjnym tej witryny. Oto wszystkie wątki dotyczące gliceryny.

Źródło:
T. Juliszewski, T. Zając: Biopaliwo rzepakowe