OMG! Etanol z kukurydzy jest beznadziejny (zdaniem IPCC)

Na Wykopie ekscytacja spowodowana wnioskiem wyciągniętym przez IPCC, czyli międzyrządowy panel ekspertów w sprawie zmian klimatu przy ONZ. Ktoś z rozpędu opatrzył znalezisko stwierdzeniem, że niby biodiesel jest bardziej szkodliwy dla środowiska, niż paliwa kopalne.

Oczywiście nie chodzi o biodiesel, tylko o bioetanol wytwarzany z kukurydzy, czyli jednego z najpopularniejszych w Ameryce Północnej zbóż. Tak popularnego, ze aż trzeba na siłę szukać dla niego zbytu… O plastiku z kukurydzy już pisałem. Czytaj dalej…

Czy fotowoltaika się opłaca (energetycznie)?

Ci z Was, którzy znają mnie bliżej, wiedzą, że jestem umiarkowanym entuzjastą korzystania z ogniw fotowoltaicznych (baterii słonecznych). Pierwszą baterię słoneczną o mocy 10 W kupiłem dobre 5 lat temu, a od tego czasu mój system PV powiększył się do łącznej mocy 150 Wp. Ostatnio zdobyłem dwie baterie słoneczne o mocy 30 Wp każda, których opis, test i recenzję chcę tu umieścić przy najbliższej okazji.

Pisałem tu już kiedyś, że moim zdaniem ogniwa fotowoltaiczne się nie opłacają i prędko opłacać się nie będą. Ale dziś nie patrzmy na pieniądze, tylko na efekt energetyczny wykonania tych ogniw i ich zainstalowania. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy energia włożona w wytworzenie baterii słonecznych może zostać odzyskana w naszych, polskich warunkach usłonecznienia i nasłonecznienia? Policzmy, jaki jest EROEI tej inwestycji? Czytaj dalej…

Efektywność energetyczna produkcji etanolu

Jakiś czas temu napisałem o wskaźniku EROEI, który określa efektywność energetyczną produkcji różnych paliw. Dziś przedstawię, jak wygląda ten wskaźnik na przykładzie jednej konkretnej instalacji produkującej w Polsce etanol.

A wynosi on dla samego procesu przeróbki kukurydzy na etanol 1,55, czyli wkładając 100 kWh energii w proces produkcji etanolu otrzymujemy 155 kWh energii w formie wartości opałowej czystego alkoholu etylowego. Tak naprawdę, to produkowany jest spirytus o zawartości alkoholu tylko 92%, usunięcie reszty wody zużywałoby jeszcze dodatkową porcję energii. A zatem wskaźnik ten byłby niższy. Czytaj dalej…

EROEI, czyli energetyczna „sprawność” produkcji paliwa

Wielokrotnie na tym blogu używam pojęcia sprawności, która odzwierciedla stosunek ilości energii pozyskanej w danym procesie do energii włożonej do danego procesu. Przykładowo, sprawność kotła centralnego ogrzewania stanowi stosunek jego mocy cieplnej na wyjściu (ilość energii dostarczanej do gorącej wody krążącej w instalacji ogrzewczej) do mocy cieplnej w paliwie (ilość energii chemicznej dostarczanej w paliwie, mierzonej jako wartość opałowa).

W przypadku paliw, biopaliw i innych nośników energii również stosuje się podobny wskaźnik, mianowicie EROEI. Jest to skrót od anglojęzycznego Energy Return On Energy Invested, czyli stosunek zysku energetycznego do nakładu energetycznego. W przypadku danego paliwa czy nośnika energii (np. wodoru albo prądu w akumulatorze), odzwierciedla on ilość energii możliwej do wykorzystania z danego paliwa / nośnika, w stosunku do energii zużytej na jego wyprodukowanie. Czytaj dalej…

Wydajność produkcji biodiesla

W dzisiejszym krótkim artykule przedstawię Wam w dużym skrócie bilans energetyczny produkcji biodiesla, w schemacie prawie well-to-wheel. Well-to-wheel przedstawia sprawność całego cyklu przemian energetycznych począwszy od wydobycia paliwa ze złoża (well) aż do dostarczenia go do kół (wheel), uwzględnia rafinację paliwa, jego transport, i straty na przetworzenie na energię mechaniczną. Tu nie będziemy uwzględniać strat w silniku, skrzyni biegów, itd.

Z zagadnieniem bardzo związane jest pojęcie Energy Return On Energy Invested (EROEI), czyli zwrot energetyczny w odniesieniu do zużytej energii. To coś podobnego do współczynnika wydajności pompy ciepła (Coefficient Of Performance – COP), który odzwierciedla stosunek ilości pozyskanego ciepła do ilości zużytego prądu. EROEI to stosunek wartości opałowej paliwa do energii zużytej na jego produkcję. Czytaj dalej…