Wydajność produkcji biodiesla

W dzisiejszym krótkim artykule przedstawię Wam w dużym skrócie bilans energetyczny produkcji biodiesla, w schemacie prawie well-to-wheel. Well-to-wheel przedstawia sprawność całego cyklu wszystkich przemian energetycznych począwszy od wydobycia paliwa ze złoża/miejsca wydobycia (well) aż do dostarczenia go do kół (wheel), uwzględnia rafinację paliwa, jego transport, i straty na przetworzenie na energię mechaniczną. Tu nie będziemy uwzględniać strat w silniku, skrzyni biegów, itd.

Z zagadnieniem bardzo związane jest pojęcie Energy Return On Energy Invested (EROEI), czyli zwrot energetyczny w odniesieniu do energii zużytej w procesie. To coś podobnego do współczynnika wydajności pompy ciepła (Coefficient Of Performance – COP), który odzwierciedla stosunek ilości pozyskanego ciepła do ilości zużytego prądu. EROEI to stosunek wartości opałowej paliwa do energii zużytej na jego produkcję. Gdy jest poniżej jedności, tracimy energię. Gdy wynosi ponad 100%, można mówić o energetycznej opłacalności jakiegoś procesu.

Czytaj dalej…

OMG! Etanol z kukurydzy jest beznadziejny (zdaniem IPCC)

Na Wykopie ekscytacja spowodowana wnioskiem wyciągniętym przez IPCC, czyli międzyrządowy panel ekspertów w sprawie zmian klimatu przy ONZ. Ktoś z rozpędu opatrzył znalezisko stwierdzeniem, że niby biodiesel jest bardziej szkodliwy dla środowiska, niż paliwa kopalne.

Oczywiście nie chodzi o biodiesel, tylko o bioetanol wytwarzany z kukurydzy, czyli jednego z najpopularniejszych w Ameryce Północnej zbóż. Tak popularnego, ze aż trzeba na siłę szukać dla niego zbytu… O plastiku z kukurydzy już pisałem. Czytaj dalej…

Czy fotowoltaika się opłaca (energetycznie)?

Ci z Was, którzy znają mnie bliżej, wiedzą, że jestem umiarkowanym entuzjastą korzystania z ogniw fotowoltaicznych (baterii słonecznych). Pierwszą baterię słoneczną o mocy 10 W kupiłem dobre 5 lat temu, a od tego czasu mój system PV powiększył się do łącznej mocy 150 Wp. Ostatnio zdobyłem dwie baterie słoneczne o mocy 30 Wp każda, których opis, test i recenzję chcę tu umieścić przy najbliższej okazji.

Pisałem tu już kiedyś, że moim zdaniem ogniwa fotowoltaiczne się nie opłacają i prędko opłacać się nie będą. Ale dziś nie patrzmy na pieniądze, tylko na efekt energetyczny wykonania tych ogniw i ich zainstalowania. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy energia włożona w wytworzenie baterii słonecznych może zostać odzyskana w naszych, polskich warunkach usłonecznienia i nasłonecznienia? Policzmy, jaki jest EROEI tej inwestycji? Czytaj dalej…

Efektywność energetyczna produkcji etanolu

Jakiś czas temu napisałem o wskaźniku EROEI, który określa efektywność energetyczną produkcji różnych paliw. Dziś przedstawię, jak wygląda ten wskaźnik na przykładzie jednej konkretnej instalacji produkującej w Polsce etanol.

A wynosi on dla samego procesu przeróbki kukurydzy na etanol 1,55, czyli wkładając 100 kWh energii w proces produkcji etanolu otrzymujemy 155 kWh energii w formie wartości opałowej czystego alkoholu etylowego. Tak naprawdę, to produkowany jest spirytus o zawartości alkoholu tylko 92%, usunięcie reszty wody zużywałoby jeszcze dodatkową porcję energii. A zatem wskaźnik ten byłby niższy. Czytaj dalej…

EROEI, czyli energetyczna „sprawność” produkcji paliwa

Wielokrotnie na tym blogu używam pojęcia sprawności, która odzwierciedla stosunek ilości energii pozyskanej w danym procesie do energii włożonej do danego procesu. Przykładowo, sprawność kotła centralnego ogrzewania stanowi stosunek jego mocy cieplnej na wyjściu (ilość energii dostarczanej do gorącej wody krążącej w instalacji ogrzewczej) do mocy cieplnej w paliwie (ilość energii chemicznej dostarczanej w paliwie, mierzonej jako wartość opałowa).

W przypadku paliw, biopaliw i innych nośników energii również stosuje się podobny wskaźnik, mianowicie EROEI. Jest to skrót od anglojęzycznego Energy Return On Energy Invested, czyli stosunek zysku energetycznego do nakładu energetycznego. W przypadku danego paliwa czy nośnika energii (np. wodoru albo prądu w akumulatorze), odzwierciedla on ilość energii możliwej do wykorzystania z danego paliwa / nośnika, w stosunku do energii zużytej na jego wyprodukowanie. Czytaj dalej…